شیر دیافراگمی استنلس استیل

diaphragm-valve

 

يك شير ديافراگمي، شيري است با حركت خطي كه در موارد بازكردن مسير، تنظيم ميزان جريان و همچنين بستن مسير سيال مورد استفاده قرار مي -گيرد. علت نامگذاري اين شير بخاطر وجود يك ديسك قابل انعطاف در درون آن مي باشد كه با نشيمنگاه شير در قسمت بالاي شير جهت ايجاد يك آب بندي مناسب قرار گرفته است.

 

در اين شير يك ديافراگم قابل انعطاف توسط يك ميله اي (Stud) كه با ديافراگم بصورت يكپارچه مي باشد به قسمت فشار دهنده (كمپرسور) شير متصل گرديده است. فشار دهنده (كمپرسور) بوسيله ساقه ي شير به بالا و پايين حركت مي كند. هنگامي كه فشار دهنده (كمپرسور) به سمت بالا-حركت كند، ديافراگم به بالا كشيده مي شود و اگر كمپرسور به پايين برود آنگاه ديافراگم نيز به پايين رفتـه و شكل انتهايي شير را به خود مي گيرد.

 

بر اساس استاندارد MSS SP-88 اين نوع شير مناسب براي Zero leakage (نشتي صفر) مناسب تشخيص داده شده است. با دقت در ساختمان شيرهاي ديافراگمي مي توان متوجه شد كه نشت سيال از اجزاء آن به حداقل مي رسد. عمر مفيد اين نوع شير ها نسبت به ساير شيرها است. از عيب هاي آن مي توان به محدوديت دما و فشار كاري آنها اشاره نمود. اندازه شيرهاي ديافراگمي معمولاً بين ۴۱ اين تا ۱۲ اينچ است.

 

تقسيم بندي انواع شيرهاي ديافراگمي

شيرهاي ديافراگمي بر اساس شكل بدنه به دو گروه زير تقسيم بندي مي شوند:

 

شير ديافراگمي با برآمدگي داخل بدنه (Weir type)

در اين نوع يك قسمت برآمدگي در داخل بدنه بصورت ريخته گري تعبيه مي گردد و در هنگام بسته شدن شير، ديافراگم بر روي اين برآمدگي مي نشيند و عبور جريان را محدود مي كند.

 

شير بدون برآمدگي داخل بدنه (Straight-through type)

در اين نوع شيرها، ديافراگم بصورت يك شكل گوه اي در مي آيد.

 

از شيرهاي ديافراگمي مي توان در كنترل نمودن جريان نيز استفاده نمود. نوع Weir (داراي برآمدگي سد كننده در وسط) براي كنترل جريان گزينه مناسبي بوده ولي عيب آن محدود بودن منطقه عبور سيال مي-باشد. از شيرهاي ديافراگمي همچنين مي توان براي كنترل جريان هاي كوچك و هنگامي كه سيال داراي خاصيت خورندگي بوده و سيالات راديواكتيو، استفاده نمود.

 

عمرمفيد ديافراگم بستگي به نوع ماده اي كه از داخل شير مي گذرد و همچنين دما ،فشار و تعداد دفعات استفاده از شير بستگي دارد. در بعضي از انواع مواد تشكيل دهنده ديافراگم ها كه از نوع الاستومري مي باشند، اين ديافراگم ها مقاومت بسيار خوبي در دماهاي بسيار بالا دارند. هرچند كه بايد توجه داشت خواص مكانيكي مواد الاستومري در دماهاي بالا پايين خواهد آمد و امكان از بين رفتن آن نيز در فشارهاي بالا وجود دارد. بيشتر مواد الاستومري در دماي پايين تر از ۱۵۰ F ، ۶۵-°C بهترين عملكرد را دارا مي باشند. از مزاياي ديگر اين شيرها ايزوله كردن قسمت هاي مختلف شير در مقابل سيال عبوري مي باشد بگونه اي كه ديافراگم خود باعث ايزوله كردن قسمت هاي مختلف شير در مقابل سيال عبوري مي گردد. با توجه به اين خاصيت اين شيرها براي سيالات خورنده و همچنين سيـالات كه داراي مواد جامد معلق مي-باشند مناسب خواهند بود. با توجه به اينكه مجموعه درپوش شير در معرض تماس با سيال عبوري قرار نمي گيرد. لذا در تهيه متريال آن مي توان از مواد ارزانتري استفاه نمود. با توجه به پيشرفتي كه در طراحي ديافراگم و مواد آن صورت پذيرفته، امروزه ديافراگم هاي جديد قادر به عملكرد با انواع سيالات عبوري مي باشند.

بدون دیدگاه

نظر شما!!