شیر کشویی استنلس استیل

gate-valve

 

این شیرها بیشتر در محل هایی به كار می روندكه بخواهند جریان سیال را به طور كامل بسته یا باز نمایند. از خواص این شیر میتوان به كم بودن افت فشار در طول آن اشاره نمود. به همین دلیل در

سر راه لوله های با طول زیاد از این شیرها استفاده میشود.

یك شیر کشویی برای محدوده وسیعی از سیالات میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

مهمترین موارد استفاده از این شیرها در مایعات ویسكوز (چسبنده) همانند گریسهای سبك، روغنهای سنگین و سایر سیالات غیر قابل اشتعال میباشد. مجرابند این شیر وقتیکه بطور كامل باز می‌شود، از مسیر عبور جریان حذف می‌شود. این خاصیت باعث از بین رفتن هرگونه مقاومتی در شیر هنگامی که باز است می‌گردد. وقتی که شیر کاملاً بسته شد یک حلقه مجرابند را آببندی می‌کند. با قرارگیری مجرابند درداخل حلقه آب-بندی، نشتی به مقدار زیادی كاهش مییابد و حتی امكان دارد مقدار نشتی به صفر نیز نزدیك گردد

انواع شیر کشویی

Double Disk Gate:

نوع اول كه به نام موازی معروف است بر اساس استفاده از یك مجرابند تخت دروازهای كه در بین دو نشیمنگاه موازی قرار گرفته تشكیل گردیده است. (جریان بالادست وجریان پائین دست) این شیرها همچنین دارای یك لبه تیز در قسمت پائین خود میباشند كه این لبه تیز برای برش و از بین بردن ذرات جامد ورودی به شیر می باشد. مزیت مهم این قبیل شیرها این است كه علاوه بر بكار رفتن برای Valve Seat های نامتـقارن،میتوانند برای Valve Seat های زاویهای نیز بكار روند.

Wedge Gate:

نوع دیگر از این شیرها بنام WedgeGate (مجرابند گوهای شكل) میباشد.

دراین نوع از شیرها از دو نشیمنگاه مورب ویك مجرابند مورب استفاده میگـردد.

(به منظور امكان بسته شدن در حالت Shut Off همـانطور که می-دانیم ساقه مجـرابند را بالا و پایین میبرد و بدین ترتیب مقدار باز و بسته کردن شیر را کنترل میکند.

فراموش نکنیم که در این شیرجهت حرکت سیال کاملاً مستقیم بوده و در صورتی که شیـر کاملاً باز باشد Gate از مسیر جریان خارج شـده و افت فشار به حداقل میرسد همچنین تلاطم جریان بسـیار کم است.

در حالت باز شدن شیر، مسیر جریان در یك وضعیت غیر خطی رشد كرده كه متناسب با میزان درصد باز شدن شیر میباشد.

این بدان معنی است كه نسبت جریان با حركت محور شیر بطور یكسان تغییر نمیكند و بیشتر تغییر جریان به وجود میآورد و همین عامل باعث فرسایش مجرابند و نشیمنگاه آن شده و ایجاد نشتی مینماید (در صورت استـفاده از حالت تنظـیمی برای شیر)، به همین دلیـل این شیر برای تنـظیم جریان مورد استفاده قرار نمیگیرد.

بدون دیدگاه

نظر شما!!